Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)")

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

2016-03-03

Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

Zgodnie z założeniami programu, adresatami pomocy mogą być dla:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):
- powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)
- gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszaru D (likwidacja barier transportowych):
- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty;
- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)
– gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej)
– jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych):
- powiaty.

Powiat Rawicki może być realizatorem programu w obszarze B, C, D, E i G. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Rawickiego nie może przekroczyć:
- 30% kosztów jego realizacji w obszarach B
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach C
- 60% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach D ( w przypadku projektów dot. wtz),
- 25% kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 50% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)")

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji