Przetwarzanie danych osobowych


Obowiązki informacyjne Administratora

2018-05-24

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w RAWICZU ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
sekretariat@pcprrawicz.pl
tel. 655464333

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny
Dane kontaktowe:
inspektor@rodo-krp.pl
kom. 792 304 042

Dołączone pliki:


Klauzula informacyjna - kontrahent (kontrahent podmiotu publicznego)

2019-05-09

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego, elektronicznego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora,
c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora.
Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - kontrahent (kontrahent podmiotu publicznego)"


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo

2018-06-14

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób fizycznych:

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji